25 χρόνια εμπειρίας

Πολυετή εμπειρία και χιλιάδες περιστατικά κάθε κατηγορίας. Επιπρόσθετα, μεγάλη εμπειρία στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας.

Leave a comment